lördag 9 oktober 2010

Monolit

Kungklippan sett från Bergsgatan, september 2010