måndag 24 mars 2014

Chimär

Tegelbacken, hösten 2013

Passage

Vid Myntet, Kungsholmen, sensommar 2013

Fantom

Pontonjärgatan, vid John Ericssonsgatan, hösten 2013

Dis

Kungsholmen, sensommar 2013

Ninos favorit

Bilannons, Kungsholmen, hösten 2013

Bro

Gångbro invid Norr Mälarstrand, hösten 2013

Utsikt

Vy söderut från Tegelbacken, hösten 2013

Fantom


Lovön, sensommar 2013

Passage

Trappa från B v Platens gata upp till Hantverkargatan

Regnbåge

Hornsgatan, november 2013

Spegel

Västerbron, Liljeholmen m.m. sett från Pontonjärgatan, november 2013

Frescati

Frescati, hösten 2013

Vinterbild

Pålsundet sett från Västerbron, november 2013

onsdag 26 december 2012

Ögonblick

Riddarfjärden, mot sydväst, tidig höst 2012

Kurvatur

Wahrendorffsgatan i höjd med Bukowskis, oktober 2012

Stilleben

Hösten 2012

Ledstjärnor

Tegelbacken/Centralbron november 2012

Blandad bebyggelse

Liljeholmsvägen, vy från Liljeholmsbron, november 2012

Passage

Klara Mälarstrand i höjd med Centralbron, morgon, oktober 2012

Monument

Brunkebergs torg sett norrifrån oktober 2012

Höstgata

Pontonjärgatan sett från hörnet med Pilgatan, oktober 2012

Reflektioner

Akademigränd, september 2012

Variation

Tegelbacken, hösten 2012

Skylift

Karduansmakargatan österifrån, september 2012

Gestalt

Jakob Westinsgatan, hösten 2012

Strukturer

Baltzar von Platens gata, hösten 2013

Hybrid

Kvarteret Loen med ny påbyggnad, september 2012

Passage

Trappa till Herkulesgatan, sett från Vasagatan, oktober 2012

Volymer

Vällingby, augusti 2012

Från arkivet

Balkongen, Pontonjärgatan, i juni 2011

500

Midsommarkransen, våren 2012

Huskroppar

Sandhamn, påsken 2012

Närförort

Gröndal, våren 2012

Kamouflage

Södra Ängby, juni 2012