söndag 16 september 2012

Utan titel

Invid Norrmälarstrand, slutet av juli 2012