söndag 17 juni 2012

Fantom

Garvargatan invid valvet mot Jacob Westinsgatan, början av juni 2012